Aktualności | 2011-08-19
Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej ma swoją stronę

Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej ma swoją stronę

- publikowania dokumentów wiążących się z działalnością Rady,

- wspierania wymiany informacji oraz rozwijaniu współpracy między podmiotami współtworzącymi IIP,

- promowania dobrych praktyk w zakresie tworzenia, funkcjonowania i praktycznego użytkowania IIP ze szczególnym uwzględnieniem dorobku organów wiodących.

Treść informacyjną witryny przestawia zamieszczone na stronie głównej menu zawierające zwięzłe tytuły działów, rozdziałów i podrozdziałów. Wybrany tytuł jest podświetlany informując o aktualnym położeniu w witrynie.

Witryna jest prowadzona przez Kolegium Redakcyjne w składzie:

- Przewodniczący Kolegium - Jacek Jarząbek, wiceprzewodniczący Rady, Zastępca Głównego Geodety Kraju,
- Członek Kolegium - Waldemar Gogołek, dyrektor ds. geoinformacji w Państwowym Instytucie Geologicznym,
- Członek Kolegium – Zbigniew Zwoliński, członek Rady, profesor nadzwyczajny UAM,
- Sekretarz Kolegium – Marcin Ręg, Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Materiały na stronach organów wiodących są publikowane przez te organy zgodnie z ich kompetencjami.

Źródło: www.radaiip.gov.pl