Aktualności | 2011-08-10
Konferencja Global G.A.P

Konferencja Global G.A.P

Podczas oficjalnej części konferencji w dniu 15.09.2011 odbędą się 3 sesje plenarne, w ramach których wykładowcy zaprezentują wybrane zagadnienia związane z GlobalG.A.P. Przedstawiciele sieci handlowych omówią wymagania, jakie stawiane są dostawcom świeżych owoców i warzyw oraz ryb i mięsa. Jednostki certyfikujące wypowiedzą się na temat zasad certyfikacji GlobalG.A.P i korzyści z niej wynikających. Firmy doradcze oraz przedsiębiorcy w oparciu o własne doświadczenia przedstawią najczęstsze problemy, z jakimi można się zetknąć przy wdrażaniu wymagań GlobalG.A.P w produkcji rolnej roślinnej i zwierzęcej. Nie zabraknie również miejsca na sprawy związane z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony roślin oraz dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń (chemicznych, biologicznych, weterynaryjnych) w nieprzetworzonej żywności.

Szczegółowy program konferencji oraz zasady rejestracji dostępne są na stronie www.tour2011.org . Na stronie tej znajdziecie Państwo również informacje na temat całego cyklu konferencji GlobalG.A.P Tour 2011, których realizację zaplanowano w 8 miastach na całym świecie, a także materiały z tych spotkań, które już się odbyły.

Mamy prawo czuć się wyróżnieni, gdyż Warszawa jest jedynym miastem europejskim, które będzie w tym roku gościć tak liczne grono ludzi zaangażowanych w propagowanie bezpieczeństwa żywności w produkcji pierwotnej. Redakcja miesięcznika „Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” objęła patronat medialny nad konferencją.