Aktualności | 2011-08-04
AUTEX w Miluzie

AUTEX w Miluzie

Jak co roku, na konferencji prezentowano najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu inżynierii tekstyliów, a swój potencjał prezentowały jednostki naukowo - badawcze oraz uczelnie z całego świata. W tym roku w imprezie wzięło udział 320 osób. Polskę reprezentowały: Akademia Techniczno – Humanistyczna z Bielska – Białej, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy z Warszawy, Instytut Włókiennictwa z Łodzi oraz Politechnika Łódzka.

Konferencja składała się z referatów plenarnych oraz referatów wygłaszanych na 16 sesjach tematycznych tj.: kompozyty, moda - wzornictwo i przemysł odzieżowy, wykończalnictwo – procesy i powlekanie, dziewiarstwo, tekstylia medyczne, marketing, nanotechnologie, polimery, „sustanaibility”, czyli zrównoważony rozwój i eco-design, symulacje i modelowanie, ogniwa łańcucha zarządzania, przędzalnictwo, tekstylia inteligentne i funkcjonalne, pomiary we włókiennictwie, tekstylia techniczne i tkactwo. Z uwagi na dużą liczbę uczestników trzy sesje tematyczne odbywały się jednocześnie.