Aktualności | 2011-08-01
Stanowisko ZPPP Browary Polskie odnośnie Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych

Stanowisko ZPPP Browary Polskie odnośnie Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych

Branża piwowarska w żaden sposób nie zabiegała o wprowadzenie wspomnianych wyżej zmian legislacyjnych. W Polsce nie produkuje się piwa o zawartości 3,5%, zatem wprowadzona regulacja nie będzie miała istotnego pozytywnego wpływu na naszą branżę, tym niemniej decyzję Parlamentu przyjmujemy jako ruch w dobrą stronę. Poszerzanie możliwości odpowiedzialnej konsumpcji piwa, tak jak to się dzieje w większości krajów europejskich, sprzyja tworzeniu kultury rozsądnego i umiarkowanego spożycia piwa oraz budowania normalnej, pozbawionej stereotypów atmosfery wokół imprez masowych. Uważamy piwo za ważny element kulturowy wspólnego dzielenia emocji i spędzania wolnego czasu i popieramy każdą inicjatywę regulacyjną, która służy popularyzacji odpowiedzialnej konsumpcji piwa.