Aktualności | 2011-07-27
Ile kosztuje produkcja

Ile kosztuje produkcja

Spośród środków przeznaczanych na produkcję zbóż, średnio na materiał siewny przeznaczane jest mniej niż 9 % kosztów całkowitych. Najwięcej, bo po 25 % nakładów stanowią nawozy mineralne NPK i wapno oraz koszty stałe. Siła pociągowa własna stanowi ok. 20 % kosztów, zbiór - 12 %, środki ochrony roślin - ok. 3 % oraz obowiązkowe ubezpieczenie uprawy - mniej niż 3 % kosztów całkowitych.

Koszt materiału siewnego jest najwyższy w przypadku pszenicy (11 % kosztów całkowitych), a najniższy - dla jęczmienia (poniżej 7 %). W uprawie pszenicy najwięcej przeznacza się również na nawozy (27 %) oraz ochronę (9 %). Koszty nawozów i chemicznej ochrony w życie są najmniejsze i stanowią odpowiednio 22 % oraz mniej niż 1 % (koszt zaprawienia nasion). Sytuacja odwraca się w przypadku kosztów stałych i zbioru - ich największy udział dotyczy uprawy żyta (odpowiednio 29 % i 15 %), natomiast najmniejszy - pszenicy (19 i 10 %).

Plon graniczny, czyli wysokość plonu, która pokryje koszty produkcji (w dt/ha), w przypadku pszenicy to 51,4 (przy cenie 94 zł/dt); jęczmienia - 48,3 (78 zł/dt); żyta - 41,81 (76 zł/ha); pszenżyta - 52,1 (72 zł/dt); owsa - 49,8 (70 zł/dt).

(źródłó: farmer.pl, Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych)