Aktualności | 2011-07-27
KGHM będzie zwiększać swoje zaangażowanie na rynku energii

KGHM będzie zwiększać swoje zaangażowanie na rynku energii

KGHM chce przeznaczyć środki ze sprzedaży Polkomtela na energetykę, która jest naturalną działalnością dla miedziowego holdingu. - Inwestycja w energię to dla nas długofalowa perspektywa. Dochody z energetyki nie podlegają bowiem wahaniom jak w przypadku miedzi. Myśląc o zapewnieniu przychodów niezależnych bezpośrednio od koniunktury na rynkach metali możemy spokojnie planować rozwój spółki – twierdzi Anna Osadczuk.

KGHM zużywa ok. 2,5 TWh rocznie z planami zwiększenia zapotrzebowania w najbliższych latach do 3 TWh. Wiązać się to będzie m.in. ze schodzeniem do coraz niższych pokładów miedzi. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię, KGHM powinien zabezpieczyć dostawy dla swojej działalności podstawowej. Pomoże to zlikwidować zagrożenie niedoboru energii w przyszłości. - Właśnie dlatego zaangażowaliśmy się w Tauron. Posiadamy powyżej 10 proc. akcji. Z tą spółką budować będziemy także elektrownię Blachownia (źródło gazowe o mocy 820 MW) – informuje Anna Osadczuk. - Nasza spółka „Energetyka” dwa lata temu zakupiła Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy - dodaje. KGHM zainteresowany jest przede wszystkim inwestowaniem we własne źródła wytwórcze, w tym również w źródła odnawialne (biogazownie, elektrownie biomasowe, elektrownie wiatrowe, fotowoltaika). - Inwestycje w odnawialne źródła energii mają na celu osiągnięcie następujących efektów: produkcji energii na potrzeby własne KGHM Polska Miedź S.A., wykorzystanie potencjału okolicznych rolników poprzez stworzenie warunków do zakładania upraw energetycznych, wykorzystanie terenów będących w posiadaniu KGHM Polska Miedź SA na potrzeby upraw energetycznych – mówi Anna Osadczuk.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna