Aktualności | 2011-07-27
Polskie programy promocyjne zatwierdzone przez KE

Polskie programy promocyjne zatwierdzone przez KE

„Pokochaj olej rzepakowy”, złożony przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
„Nowa Jakość w drobiarstwie”, złożony przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą;
„5 porcji warzyw, owoców lub soku”, złożony przez Krajową Unię Producentów Soków.

3-letnie programy promujące olej rzepakowy, drób wysokiej jakości oraz warzywa, owoce i soki realizowane będą odpowiednio na rynkach polskim i łotewskim, polskim i niemieckim oraz polskim i rumuńskim. Całkowity budżet ww. programów wynosi 9 470 221 euro, z czego 5 469 065 euro stanowi dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej.

Działania promocyjne z wykorzystaniem środków budżetowych, środków UE oraz funduszy promocji podejmowane zarówno w trzecim i czwartym kwartale 2010 r., jak i następujących po nich kwartałach 2011 r. wskazują, że konieczne jest zapewnienie stałego i stabilnego źródła finansowania tego rodzaju działalności, przy jednoczesnym udziale producentów i przetwórców w podejmowaniu decyzji co do ich kierunków oraz celów. ,p> Agencja Rynku Rolnego przedłożyła Komisji Europejskiej oferty 3-letnich programów promocyjno-informacyjnych pt.:

„Jabłka każdego dnia”, złożonej przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej;
„Makarony Europy”, złożonej przez Polską Izbę Makaronu.

Działania o charakterze promocyjno-informacyjnym w ramach ww. kampanii koncentrują się na rynkach ukraińskim i rosyjskim. Łączny budżet programów wynosi 6 959 tys. euro netto. W przypadku pozyskania pozytywnej decyzji KE działania w ramach programów zostaną uruchomione w przyszłym roku i będą realizowane przez 3 lata.

Źródło: Agencja Rynku Rolnego