Aktualności | 2011-07-25
3. Międzynarodowy Kongres Katastralny

3. Międzynarodowy Kongres Katastralny

Głównymi tematami organizowanego obecnie Kongresu są następujące zagadnienia:

· Przyszłość Katastru (Kataster 2014plus),

· Reformy katastralne w skali lokalnej i globalnej – integracja części technicznej i prawnej katastru,

· Kataster a zarządzanie kryzysowe (katastrofy środowiskowe, ekologiczne, powodzie, osuwiska),

. Kataster w Unii Europejskiej.

Pierwszy Międzynarodowy Kongres Katastralny odbył się w 1998 roku w Warszawie. Kongres odbywał się pod patronatem Premiera Rządu Polskiego, Pana Jerzego Buzka. Tematem Kongresu była prezentacja systemów katastralnych i problematyka związana z realizacją katastru w świecie.

Drugi Międzynarodowy Kongres Katastralny odbywał się w 2003 roku w Krakowie. Kongres odbywał się pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Aleksandra Kwaśniewskiego. Hasłem Kongresu było: „Wiarygodny kataster w służbie obywateli i instytucji”.

Mając na uwadze ważną problematykę Kongresu zapraszamy Państwa do udziału w 3. Kongresie Katastralnym. <-p> Szczegółowe informacje o Kongresie znajdują się na stronie
www.congress.sgp.geodezja.org.pl