Aktualności | 2011-07-21
7 mld na badania i innowacje

7 mld na badania i innowacje

     KE liczy, że podniesienie nakładów na badania i rozwój technologicznym w ramach 7 PR doprowadzi do powstania ok. 174 tys. miejsc pracy w perspektywie krótkoterminowej oraz prawie 450 tys. miejsc pracy i prawie 80 mld euro PKB w ciągu najbliższych 15 lat. Unijne nakłady na badania są priorytetem politycznym, zaś obecnie znajdują się również w centrum spójnej strategii dotyczącej innowacji –„Unia innowacji". Większość zaproszeń do składania wniosków zostanie opublikowana 20 lipca br. <p>

     W odpowiedzi na większe zapotrzebowanie na bezpieczniejszą i zdrowszą żywność oraz zrównoważone biozasoby, Komisja Europejska zainwestuje ponad 307 mln euro w stworzenie silnej biogospodarki, co pozwoli na poprawę metod produkcji, utworzenie nowych sektorów przemysłu i stworzenie miejsc pracy.<p>

     Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są niezbędne dla zapewnienia innowacyjności, dlatego skierowane do nich zostaną specjalne zachęty, które zagwarantują ich uczestnictwo w badaniach. Obok uproszczonych przepisów MŚP skorzystają również z pakietu inwestycji o wartości niemal 1 mld euro, w którego skład wchodzą programy pilotażowe w ramach tematu „Zdrowie” i mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka Europejskiego Banku Inwestycyjnego przeznaczonego dla MŚP.<p>

     7PR jest największym programem badawczym na świecie. Jego budżet na lata 2007-2013 wynosi ponad 53 mld euro. Państwa członkowskie uczyniły z badań i innowacji priorytet polityki europejskiej poprzez przyjęcie strategii „Europa 2020” oraz poparcie w lutym br. „Unii innowacji”. Strategia ta jest podstawą inwestycji w zrównoważony rozwój i miejsca pracy.<p>

Źródło: Euroflesz nr 3/2011