Aktualności | 2011-07-21
Czechy sprzeciwiają się budowie elektrowni wiatrowej w Polsce

Czechy sprzeciwiają  się budowie elektrowni wiatrowej w Polsce

Inwestor - Elektrownia Turów - chce na hałdach przemysłowych w okolicach Bogatyni postawić 52 wiatraki o wysokości ponad 100 metrów, na które z okien będą patrzeć mieszkańcy czeskich wsi. Pierwsze dziewięć turbin ma stanąć już na początku 2013 r. W publicznym radiu w Czechach przygotowano specjalną audycję, w której uczestniczyli mieszkańcy Viszniovej, przedstawiciele czeskich samorządów oraz specjaliści do spraw energii ze źródeł odnawialnych. Zdanie polskiej strony przedstawiono w materiałach warszawskiego korespondenta rozgłośni. Polska strona podkreśla, że już odpowiedziała na protesty Czechów, ograniczając liczbę turbin z początkowo planowanych 98 do 52.

Główny problem stanowią różne koncepcje zagospodarowania przestrzennego po obu stronach granicy. W Polsce okolice Bogatyni są oznaczone jako tereny przemysłowe, Czesi koncentrują się na walorach turystycznych. W sprawie parku elektrowni wiatrowych konsultują się ministerstwa środowiska w Pradze i Warszawie. Radio zwróciło jednak uwagę, że - paradoksalnie - Viszniova, która tak aktywnie protestuje przeciw turbinom wiatrowym w Polsce, nie ma nic przeciwko takim instalacjom na terytorium Czech. Kraj liberecki w sąsiedztwie gminy i w jej granicach planuje dwa mniejsze parki elektrowni wiatrowych.

www.cire.pl