Aktualności | 2011-07-21
e-myto: dlaczego zmienić rozliczenia na post-paid

e-myto: dlaczego zmienić rozliczenia na post-paid

Rozliczenia pre-paid są jednak bardzo uciążliwe. Po pierwsze, wymagają mrożenia gotówki (min. 120 zł) na koncie każdego z pojazdów. Po drugie, to na kierowcy spoczywa odpowiedzialność za doładowywanie rachunku viaTOLL. W razie niedopilnowania stanu konta bardzo szybko naliczane są dotkliwe kary. Do tego nie ma możliwości monitorowania opłat drogowych w podziale na odcinki czy numery pojazdów. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest rozliczanie opłat w trybie post-paid, a więc na podstawie faktury lub noty obciążeniowej z długim terminem płatności. Jeśli spojrzeć na przykłady sąsiednich państw, jak Niemcy, Czechy czy Słowacja, ponad 90% przewoźników korzysta tam właśnie z płatności odroczonej. W Polsce masowe zainteresowanie post-paidem przewidywane jest na przełomie sierpnia i września, kiedy przewoźnicy zapoznają się już systemem viaTOLL.

Wiele firm odstraszył przed metodą post-paid wymóg zabezpieczenia finansowego. Podczas rejestracji w samym viaTOLL wynosi ono ponad 20 tys. zł dla floty 10 pojazdów. Jeśli jednak przyjrzeć się ofertom firm pośredniczących w rozliczeniach e-myta, problem ten znika. Na przykład operator kart paliwowych DKV Euro Service oferuje rejestrację w post-paid bez żadnego zabezpieczenia. Wystarczy wypełnić i przesłać do DKV dokumenty dostępne na stronie www.info-myto.pl. Jedynym kosztem pośrednictwa DKV jest prowizja w wysokości 2,5% za płatności dokonywane w systemie viaTOLL. Ze wstępnych kalkulacji wynika, że kwota ta nie powinna przekraczać 10-20 zł miesięcznie na pojazd. Rozliczenie e-myta następuje w tym przypadku na podstawie faktury wysyłanej co dwa tygodnie, z 21-dniowym terminem płatności.

Zmiana trybu rozliczeń z pre-paid na post-paid odbywa się płynnie. Można korzystać z urządzeń zainstalowanych wcześniej w pojazdach. W momencie, kiedy firma otrzyma nowe viaBOXy zaprogramowane na post-paid, wystarczy oddać stare w dowolnym punkcie viaTOLL i rozwiązać poprzednią umowę.