Aktualności | 2011-07-15
Preferencyjne kredyty na budowę energooszczędnych domów

Preferencyjne kredyty na budowę energooszczędnych domów

To pierwszy program wspierający energooszczędne budownictwo. Na preferencyjne kredyty na ten cel Fundusz przeznaczył 2 mln zł do końca przyszłego roku. Zapowiada jednak kontynuację programu, jeżeli będzie on cieszył się powodzeniem.

Uruchomienie pilotażowej linii kredytowej pod nazwą "Dom Energetyczny" to - według przedstawicieli Funduszu - pierwsze w kraju przedsięwzięcie zakładające dofinansowanie ze środków publicznych budowy obiektów o małym zapotrzebowaniu na energię cieplną.

Na niskooprocentowane kredyty mogą liczyć inwestorzy (osoby fizyczne i prowadzące własny biznes) budujący energooszczędne budynki oraz chcący kupić odpowiednie instalacje i urządzenia dla takich domów. Chodzi o obiekty, w których wskaźnik zapotrzebowania na energię końcową będzie niższy od 60 kilowatogodzin na metr kwadratowy rocznie. Dom budowany tradycyjną metodą zużywa dwa razy więcej.

Środki Funduszu są udostępniane za pośrednictwem wyłonionego w przetargu Banku Ochrony Środowiska. Na początku lipca Fundusz podpisał umowy w tej sprawie z dyrektorami katowickiego i częstochowskiego oddziału banku.

Kredytowanie jest możliwe do 90 proc. kosztów zakupu i montażu urządzeń niekonwencjonalnych źródeł ciepła (np. pompy ciepła, kolektory słoneczne), wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, wymiennika gruntowego, a także - w zmiennej wysokości - dla instalacji ogrzewania, materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Maksymalny kredyt na te cele może wynosić do 200 tys. zł. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 7 lat. Na realizację przedsięwzięcia inwestor ma 1,5 roku od postawienia kredytu do dyspozycji. Z danych Funduszu wynika, że obecnie w Europie budynki tracą średnio ok. 40 proc. wykorzystywanej energii. Jej zużycie z roku na rok rośnie, m.in. w związku z powszechnym korzystaniem z ogrzewania i klimatyzacji. Wymusza to działania służące oszczędności energii. Coraz bardziej popularne stają się domy pasywne i energooszczędne, zużywające nawet sześć razy mniej energii od tradycyjnych.

Unijna dyrektywa przewiduje, że po 2020 r. każdy nowy budynek powinien spełniać warunki obiektu niskoenergetycznego.

Źródło: PAP / gazetaprawna.pl