Aktualności | 2011-07-14
"Zielona księga" na temat promocji europejskich smaków

"Zielona księga" na temat promocji europejskich smaków

Przedstawiając w Brukseli „zieloną księgę”, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian Cioloș powiedział: „Aby chronić zdrowie konsumentów, na rolników w Europie nałożono bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt niż ma to miejsce w przypadku rolników w innych częściach świata. Rolnictwo w Europie potrzebuje ambitnej i skutecznej polityki promocji, która podkreśli wartość dodaną sektora. Istotne znaczenie dla rynku pracy i wzrostu gospodarczego w Europie ma także poprawa pozycji unijnej branży rolno-spożywczej na tradycyjnych i wschodzących rynkach. Dlatego też musimy zastanowić się, jak najlepiej dostosować nasze systemy, aby zrealizować ten cel.”

Księga zawiera wiele pytań i zachęca konsumentów, producentów, dystrybutorów i władze państwowe – do przekazania swoich uwag i sugestii do 30 września 2011 r. Na podstawie zebranych odpowiedzi Komisja przygotuje komunikat stanowiący podstawę dla wniosków legislacyjnych, który zostanie opublikowany w przyszłym roku.

„Zieloną księgę” podzielono na cztery części dotyczące kolejno: europejskiej wartości dodanej wynikającej z przedmiotowej polityki; celów i środków do zastosowania na unijnym rynku wewnętrznym, w tym na rynkach lokalnych i regionalnych; celów i środków do zastosowania na rynkach światowych; oraz szczegółowych pytań na temat treści polityki w tej dziedzinie i zarządzania nią. Przedstawione pytania (w sumie 16) obejmują różne aspekty i zawierają sugestie w celu stymulowania odpowiedzi.

Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie promocji branży rolno-spożywczej powstały w latach 80 ubiegłego wieku. Na przestrzeni lat były one dostosowywane, zwłaszcza w związku ze wzrostem liczby znaków jakości. Unijny budżet przeznaczony na promocję zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3/2008 wynosił 50,6 mln euro w 2007 r., 53,2 mln euro w 2008 r., 47,4 mln euro w 2009 r. oraz 47,4 mln euro w 2010 r.

Obecny system zakłada ukierunkowanie większości programów na rynek unijny (71% programów, 74% wartości programów), a około 8% programów ma charakter wielonarodowy.

Pomiędzy 2006 a 2010 r. zatwierdzono 190 programów, głównie obejmujących okresy trzyletnie, o całkowitej wartości 259,4 mln euro pochodzących z unijnego budżetu. (Uwaga: Bardzo ważne jest to, że programy muszą być współfinansowane przez uczestniczące organizacje i przez państwa członkowskie). W związku z zaostrzonymi kryteriami około 59% wniosków zostało odrzuconych w latach 2006 -2010.

Dodatkowe informacje oraz możliwość wzięcia udziału w konsultacjach na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm