Aktualności | 2011-07-13
Piasek można wydobywać bez koncesji

Piasek można wydobywać bez koncesji

Nowe przepisy dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw, regulujących warunki udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badania i produkcję węglowodorów. Udzielenie koncesji na taką działalność będzie poprzedzone przetargiem.

W katalogu kopalin, których właścicielem będzie Skarb Państwa, znalazły się węglowodory, węgiel kamienny i brunatny, rudy metali. Pozostałe kopaliny będą objęte własnością gruntową. Na poszukiwania np. wapieni, dolomitów, granitów, bazaltów, piasków i żwirów nie będą wymagane koncesje. Jedynym wymaganym dokumentem ma być decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych.

W ustawie utrzymano system rozdziału środków z opłat eksploatacyjnych za wydobywanie złóż, wnoszonych przez firmy, które uzyskały możliwość ich wydobywania. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie otrzymywał 40 proc., a samorządy 60 proc. tych opłat.

Ustawa będzie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r

Źródło: Rzeczpospolita