Aktualności | 2011-07-08
Typowe konstrukcje budowlane z lat 1860-1960

Typowe konstrukcje budowlane z lat 1860-1960

Format: 300x220 mm (A4)
Oprawa: twarda
Stron:
- 216 w tomie I,
- 208 w tomie II,
- 216 w tomie III
Ilustracji:
- 51 oraz 65 całostronicowe tablice w tomie I,
- 40 oraz 74 całostronicowe tablice w tomie II,
- 56 oraz 67 całostronicowe tablice w tomie III
Bibliografia.
Katalog rzeczowy
Załączniki: w każdym tomie CD z aktami prawnymi z lat: 1853- 1939 dot. budownictwa ISBN978-3-345-00941-9

Wydanie 7 poprawione i poszerzone

Znajomość starych technik i technologii budowlanych jest niezbędna dla profesjonalistów zajmujących się konserwacją lub adaptacją starych budynków. Niemieccy autorzy, fachowcy w dziedzinie konserwacji i restauracji budynków w 3 tomach monografii TYPOWE KONSTRUKCJE BUDOWLANE Z LAT 1860-1960 przedstawili rozwiązania konstrukcyjne: fundamentów, izolacji, ścian nośnych z cegły, betonu i drewna, kominów i wentylacji, gzymsów, stropów i sufitów drewnianych, stropów, sklepień i sufitów murowanych lub wylewanych, posadzek i podłóg, wykuszy i balkonów, podciągów, filarów, więźb i pokryć dachowych, schodów typowe dla okresu przełomu XIX i XX w.. Szczegóły konstrukcji przedstawiono na tle zmian w przepisach budowlanych i technologicznych. W każdym rozdziale przedstawione są przepisy budowlane obowiązujące w omawianym okresie, stosowane materiały budowlane oraz technologie. Walorem publikacji jest bogaty materiał ilustracyjny, tak archiwalny, jak i współczesny. Do książek załączone są płyty CD z tekstami przepisów budowlanych z przełomu XIX/XX w. i zestawieniem profili stalowych stosowanych w budownictwie w latach 1860-1910.

SPIS TREŚCI

Tom I

8. Wyjątkowość konstrukcji budowlanych w okresie 1860-1960
14. Fundamenty
49. Izolacja przeciw wodom opadowym i gruntowym
65. Ściany nośne
165. Gzymsy, cokoły, nadproża
182. kominy, kanały spalinowe i wentylacyjne
193. Ściany nośne z drewna
204. Załącznik

Tom II

9. Stropy i sufity drewniane
44. Stropy murowane i wylewane
146. Typy stropów
156. Posadzki i podłogi
170. Wykusze i balkony
193. Obciążenia konstrukcji w świetle przepisów budowlanych z lat 1860-1960
196. Bibliografia
205. Katalog rzeczowy

Tom III

9. Podciagi i łuki
23. Filary
60. Schody
111. Dachy i więźby
191. Skomplikowane konstrukcje dachowe
199. Obciążenia konstrukcji dachowych w świetle przepisów budowlanych z lat 1860-1960
203. Bibliografia
212. Katalog rzeczowy

źródło:
http://gornolesne.pl/p175,typowe-konstrukcje-budowlane-z-lat-1860-1960.html