Aktualności | 2011-07-08
VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne już we wrześniu

VI Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne już we wrześniu

Organizatorzy (SEKCJA KARTOGRAFII KOMITETU GEODEZJI POLSKIEJ AKADEMII NAUK, STOWARZYSZENIE KARTOGRAFÓW POLSKICH, AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA - Katedra Geomatyki oraz UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU - Instytut Geodezji i Geoinformatyki) chcą szczególnie zwrócić uwagę na rolę mapy w modelowaniu i prezentacji z zastosowaniem geomatyki. Przewidują także sesje posterowe poprzedzone krótkimi wystąpieniami uczestników. Teksty do posterów będą drukowane na równi z referatami wygłoszonymi. Sympozjum poprzedzi seminarium zorganizowane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii i Stowarzyszenie Kartografów Polskich na temat jednego z najważniejszych rejestrów georeferencyjnych pod tytułem NAZWY GEOGRAFICZNE JAKO REJESTR GEOREFERENCYJNY. Konfrontacja doświadczeń w modelowaniu i prezentacji różnych zagadnień przestrzennych przyczyni się do integracji osób wykorzystujących w swojej pracy teledetekcję i fotogrametrię, systemy informacji geograficznej oraz kartografię.

Do uczestnictwa w obu spotkaniach geoinformatycznych organizatorzy zapraszają pracowników nauki, praktyków i pracowników administracji, którzy na co dzień zajmują się problematyką związaną z tematyką sympozjum. W ramach zajęć przewiduje się prezentowanie referatów monograficznych i naukowych.

W celu popularyzacji dobrych map w Internecie Zarząd Stowarzyszenia Kartografów Polskich ogłasza, że w czasie Sympozjum odbędzie się pierwsza edycja konkursu INTERNETOWA MAPA ROKU 2011 w kategoriach: "Interaktywna mapa internetowa” i ”Mapa w urządzeniach mobilnych”.

Więcej informacji o sympozjum na stronie:
http://www.gislab.up.wroc.pl/VIOSG/#Sympozjum