Aktualności | 2011-07-07
Łatwiej zostać małym producentem wina

Łatwiej zostać małym producentem wina

Wino pod ochroną i smakosz też

W wyniku wprowadzonych zmian nazwy wyrobów winiarskich są objęte unijną ochroną jako chronione nazwy pochodzenia. Wnioski w tej sprawie rozpatruje Minister Rolnictwa, który przekazuje je także Komisji Europejskiej. Ochrona dotyczy win owocowych, miodów pitnych, napojów winnych owocowych, cydrów i perry. Z kolei dla konsumenta wprowadzone regulacje oznaczają lepszą informację o właściwościach fermentowanych napojów.

Mniej formalizmu

Przedsiębiorcy wyrabiający wina owocowe, cydry, perry oraz miody pitne markowe z surowców uzyskanych z własnego gospodarstwa, są obecnie zwolnieni z obowiązku posiadania szczegółowego planu zakładu obejmującego m.in. stanowiska pracy, pomieszczenia magazynowe, socjalne i sanitarne. Do prowadzenia takiej działalności nie potrzebują również własnego laboratorium do analiz wyrobów. Winiarze nie muszą uzyskiwać zaświadczeń potwierdzających, że posiadane przez nich obiekty budowlane i urządzenia techniczne spełniają wymogi zawarte w przepisach o ochronie środowiska, przeciwpożarowych i sanitarnych.

Ustawa przewiduje ponadto, że producent wyrabiający wino z upraw własnych w ilości nieprzekraczającej 100 hektolitrów, nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: LexPolonica