Aktualności | 2011-07-06
Polska krajem partnerskim A+A

Polska krajem partnerskim A+A

Polska została krajem partnerskim, choć jeśli chodzi o liczbę wystawców nie może konkurować z takimi krajami jak Chiny (204 – liczba zgłoszeń na A+A 2011 wg danych z 5 lipca), Francja (72), Anglia (64), Indie (46). To nie liczba wystawców była więc kryterium. W oficjalnych dokumentach organizatorzy targów podkreślają, że Polska jest dużym rynkiem dla produktów i usług behapowskich i że wybór partnera związany był z objęciem przez nasz kraj prezydencji w Unii Europejskiej. Zaproszenie Polski do współpracy można odczytywać również jako element poprawy stosunków gospodarczych z naszym zachodnim sąsiadem. Targi są oczywiście przedsięwzięciem komercyjnym, jednak gospodarka ma dla polityki niebagatelne znaczenie.

Poza targami, drugim stałym elementem A+A jest kongres, organizowany przez Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – Federalne Stowarzyszenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (Basi). Międzynarodowymi elementami kongresu A+A w roku 2011 będzie ponownie cykl imprez organizowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) oraz Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA). Wiele elementów programu będzie tłumaczone symultanicznie na niemiecki i angielski.

Więcej informacji (w tym możliwość zamówienia biletów) na stronie:
www.aplusa.de

(rob)