Aktualności | 2011-07-04
Konkurs "GEO-FOTO 2011"

Konkurs "GEO-FOTO 2011"

Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 4 fotografie w kolorze lub czarno-białe o rozmiarze 15 x 21 cm. Zdjęcia z ciekawymi ujęciami należy przesyłać do dnia 31 października 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) w sztywnych kopertach.

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Geodetów Polskich. Ponadto zwycięskie prace będą prezentowane na łamach „Przeglądu Geodezyjnego”, na stronie internetowej Stowarzyszenia Geodetów Polskich a także w formie wystawy na zebraniach i konferencjach.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie:
http://sgp.geodezja.org.pl/file/file/GEOFOTO%202011/GEO_FOTO2011.pdf