Aktualności | 2011-07-04
Mondi Świecie zakupi surowiec od Lasów Państwowych

Mondi Świecie zakupi surowiec od Lasów Państwowych

Mondi podało, że jako zabezpieczenie należności Lasów Państwowych podpisana została umowa gwarancji bankowej o wartości do 18 mln złotych, wystawionej przez bank na rzecz Lasów Państwowych. Spółka Mondi Świecie miała 111,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2011 roku wobec 17,77 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 690,68 mln zł wobec 473,96 mln zł rok wcześniej.

Źródło: Gazeta.pl