Aktualności | 2011-07-01
Stabilizacja nastrojów konsumentów w czerwcu

Stabilizacja nastrojów konsumentów w czerwcu

W czerwcu niewielki wzrost zanotowały wszystkie wskaźniki składowe WOK. Oceny klimatu gospodarczego i skłonność do zakupów zyskały niewiele ponad 1 pkt. względem maja. Największe zmiany dotyczą oczekiwań: więcej osób wierzy, że sytuacja gospodarcza w Polsce w ciągu najbliższego roku będzie stabilna (46% Polaków, wzrost aż o 5 pkt. procentowych). Co trzeci z nas oczekuje jednak, że sytuacja gospodarcza w Polsce się pogorszy.

Poprzednie nagłe załamanie optymizmu konsumentów miało miejsce w marcu, czemu towarzyszył wyraźny wzrost cen detalicznych. Obecne uspokojenie nastrojów może być związane z zahamowaniem wzrostu cen detalicznych w handlu w ubiegłym miesiącu.

Wciąż za najważniejszy problem, z jakim obecnie mierzy się Polska, uważa się bezrobocie (30%) badanych wskazało ten problem jako najważniejszy, zaś ogółem wśród ważnych obecnie problemów wymieniło go 52%. Zdaniem 20% Polaków największym problemem w kraju jest zła sytuacja materialna gospodarstw domowych (wśród wszystkich wymienionych ważnych problemów wskazało na ten problem 55% badanych), w tym: wysokie ceny, wysokie koszty życia, inflacja, różnice w dochodach, niskie zarobki. Część Polaków wskazuje także na złą sytuację polityczną (10%), złą sytuację gospodarczą (10%), problemy z przygotowaniami do Euro (4%.).

Więcej na: www.ipsos.pl,

30.06.2011