Aktualności | 2011-07-01
Architekci dla Haiti

Architekci dla Haiti

Haiti legło w gruzach za sprawą katastrofalnego trzęsienia ziemi w styczniu 2010 r. Półtora roku po tym zdarzeniu większość gruzu pozostaje nieuprzątnięta, a Haitańczycy nadal mieszkają w obozach przejściowych. Na wyspie nie istnieje praktycznie przemysł, brakuje infrastruktury.

Słabość struktur państwa sprawia, że pomoc pieniężna nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo nie zawsze trafia do najbardziej potrzebujących. Dlatego Fundacja Polska-Haiti razem z Izbą Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polską Izbą Inżynierów Budownictwa zdecydowały się pomóc skuteczniej i odbudować szkołę w zniszczonym przez kataklizm Jacmel.

Pierwszym krokiem jest dwuetapowy konkurs, zakładający wykonanie projektu zespołu szkolnego, w którym będzie mogło uczyć się ok. 400 dzieci. W pierwszym etapie wyłoniona zostanie koncepcja architektoniczna, zaś drugi etap będzie polegał na opracowaniu dokumentacji projektowej. Termin składania zgłoszeń do I etapu upływa 5 września br.

Na zakończenie każdego z etapów konkursu przewidziano nagrody pieniężne za zajęcie pierwszych trzech miejsc. Główną nagrodą jest zlecenie na wykonanie projektu wykonawczego z negocjowanym osobno honorarium. Częścią nagrody głównej są również trzy płatne, jednotygodniowe wyjazdy na Haiti na nadzory autorskie.

„Nagrodzie towarzyszy coś dużo ważniejszego, czego nie da się przeliczyć na pieniądze. To satysfakcja, jaka wiąże się z ułatwieniem haitańskim dzieciom dostępu do nauki.” - podkreśla Wojciech Gęsiak, Prezes Krajowej Rady Izby Architektów.

Dokładny program konkursowy można pobrać ze strony www.izbaarchietktow.pl. W projekcie mogą brać udział architekci oraz inżynierowie budownictwa zrzeszeni w Izbie Architektów RP lub w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

Rozpoczęcie budowy szkoły planowane jest na kwiecień 2012 roku, a zakończenie realizacji – na koniec 2013 roku.