Aktualności | 2011-06-30
Niemcy wprowadzają nowe przepisy. Będą monitorować pasze pod kątem dioksyn

Niemcy wprowadzają nowe przepisy. Będą monitorować pasze pod kątem dioksyn

Przepisy spowodują podwyższony monitoring w zakresie występowania dioksyn w produkcji pasz. Podmioty działające na niemieckim rynku będą zobowiązane zgłaszać wszystkie wyniki badań z własnych kontroli, na dioksyny pasz i dodatków paszowych. Ponadto prywatne laboratoria również będą miały obowiązek informowania o przypadkach wykrycia dioksyn w jakichkolwiek badanych przez nie materiałach paszowych.

Wszystkie dane będą zbierane przez Federalny Urząd ds. Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności i analizowane co trzy miesiąc