Aktualności | 2011-06-30
GreenEvo - wybrano najbardziej konkurencyjne i innowacyjne polskie technologie prośrodowiskowe

GreenEvo - wybrano najbardziej konkurencyjne i innowacyjne polskie technologie prośrodowiskowe

Specjalnie powołana, niezależna Kapituła konkursu, po obradach i przeanalizowaniu dokumentacji, wyłoniła siedemnaście najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych polskich technologii prośrodowiskowych.

Proponowane przez polskie firmy rozwiązania przedstawiają bardzo szerokie spektrum, obejmujące m.in. takie dziedziny jak:

* rozwiązania energooszczędne,
* odnawialne źródła energii,
* technologie wodno-ściekowe,
* rekultywacja jezior, a także
* technologie wspierające gospodarkę odpadami i ochronę powietrza.

Są to m.in.:

* nowatorska metoda unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
* hybrydowa suszarnia odpadów ściekowych,
* sterownik zdalnej kontroli urządzeń elektrycznych,
* bezprzewodowy system zasilania ekologicznym ogniwem paliwowym.

Już od jesieni br. firmy, dysponujące wybranymi technologiami, będą brały udział w międzynarodowej promocji projektu GreenEvo.

Źródło: mos.gov.pl