Aktualności | 2011-06-22
Główny Geodeta Kraju na czele Stałego Komitetu ds. Katastru UE

Główny Geodeta Kraju na czele Stałego Komitetu ds. Katastru UE

Posiedzenia Stałego Komitetu ds. Katastru (PCC) odbywają się co pół roku zamykając okres Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W trakcie posiedzenia zamykającego przewodnictwo Węgier poruszano między innymi kwestie Katastru 3D, użyteczności i ochrony danych oraz gwarancji ich jakości. Przedstawiono także propozycję współpracy pomiędzy Eurogeographics oraz PCC. W trakcie Polskiej Prezydencji powstanie zespół, którego zadaniem będzie uszczegółowienie zasad współpracy oraz przedstawienie propozycji zapisów porozumienia.

Kolejne posiedzenie PCC odbędzie się w Warszawie w dniach 21-22 listopada. Nowością obok dotychczas omawianych tematów związanych z: katastrem 3D, czy sposobami wykorzystania danych katastralnych będzie rola rejestrów katastralnych w zapobieganiu potencjalnym kryzysom finansowym oraz udział w posiedzeniu przedstawicieli państw objętych programem współpracy w ramach Partnerstwa Wschodniego (Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja, Armenia, Azerbejdżan).

Źródło: http://www.gugik.gov.pl/informacje/aktualnosci/web/2011/polska-na-czele-pcc