Aktualności | 2011-06-22
9 na 10 pożarów lasów to wina człowieka

9 na 10 pożarów lasów to wina człowieka

Na 10 pożarów lasów, aż 9 spowodowanych jest przez człowieka. Wystarczy niedopałek papierosa, ognisko wśród drzew, łąka wypalana w ten sam sposób od lat.

Kampania „Świadomi zagrożenia” ma na celu podniesienie świadomości w zakresie odpowiedzialnego zachowania się w lesie i jego otoczeniu, aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia. Seria spotów telewizyjnych i radiowych pod wspólnym tytułem „Łza nie ugasi pożaru” wskazuje najbardziej powszechne przyczyny pożarów lasów, którymi są celowe podpalenia (45%), nieostrożność dorosłych (20-25%) czy wypalanie łąk. Ważnym aspektem jest również aktywne reagowanie na zagrożenia – jeden telefon na numer alarmowy 998 lub 112 może uratować las.

Więcej informacji: lasy.gov.pl