Aktualności | 2011-06-21
Przygotowano skargę na KE w sprawie CO2

Przygotowano skargę na KE w sprawie CO2

KE, przy ustalaniu zasad darmowego przydziału uprawnień do emisji CO2 dla przemysłu, wybrała instalacje gazowe jako wyznacznik. Dla polskich zakładów, które korzystają głównie z elektrowni i ciepłowni opalanych węglem, jest to wyjątkowo niekorzystne. Zgodnie z prawem europejskim bilans energetyczny ustalają państwa członkowskie, więc nie można zaakceptować prób narzucenia go przez Komisję.

Został już przygotowany komplet dokumentów do wniosku do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozpoczyna procedurę zaskarżenia. W argumentach do wniosku napisano, że Komisja Europejska przekroczyła swoje kompetencje i nie uwzględniła specyfiki paliwowej części przedsiębiorstw UE przy określaniu zasad przydziału uprawnień. Spowoduje to znaczący wzrost kosztów działalności przemysłu po 2013 roku oraz drastyczną podwyżkę za ciepło (w roku 2013 o około 22%).

Zdaniem prawników Polska ma szanse na wygranie postępowania przed ETS. Może to jednak potrwać nawet rok. Jednak nie wiadomo czy skarga wpłynie na postawę KE wobec polskich władz.

Źródło: Rzeczpospolita