Aktualności | 2011-06-20
Reżimy sanitarne w obrocie przetworami i surowcem mięsnym

Reżimy sanitarne w obrocie przetworami i surowcem mięsnym

Szkolenie odbędzie się w dniu 8 lipca 2011 w Warszawie, cena szkolenia to 400 zł (+VAT)/os.

Cel szkolenia:

Przekazanie wiedzy na temat odpowiedzialności pracowników za jakość i bezpieczeństwo produktu oraz omówienie zagadnień wpływających na bezpieczeństwo, czystość i higienę w sklepie.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

- podstawa prawna ustawy i dyrektywy (sankcje finansowe, kto może kontrolować sklep, książka kontroli sanitarnej sklepu),
- wyjaśnienie pojęcia HACCP (po co jest w sklepie, w jakim zakresie, rodzaje zagrożeń),
- kontrola wewnętrzna jakości zdrowotnej w sklepach spożywczych (odpowiedzialność za higienę sprzedaży w sklepie, przyjmowanie mięsa do sprzedaży, składowanie, rejestr temperatur lad chłodniczych),
- elementy wpływające na przestrzeganie reżimów sanitarnych w sklepie (produkt, personel, opakowanie, proces, miejsce),
- stan techniczny i sanitarny sklepu (zaplecze magazynowe, sala sprzedaży),
- nadzór nad lodówkami: lady, szafy, chłodnie,
- mycie i dezynfekcja (wyjaśnienie pojęć, zasada działania środków myjących i dezynfekujących, rejestr i zapisy mycia, atesty środków myjących),
- higiena osobista pracowników, instrukcja mycia rąk, badania lekarskie, książeczki zdrowia,
- odpowiedzialność pracowników za jakość i bezpieczeństwo produktu.

Wykładowca - wieloletni wykładowca, doświadczony pracownik branży mięsnej, pełnomocnik ds. systemów zarządzania oraz auditor doradzający i kontrolujący sklepy spożywcze.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.polwita.pl.