Aktualności | 2011-06-20
Linie lotnicze nie zostaną wyłączone z systemu handlu emisjami CO2

Linie lotnicze nie zostaną wyłączone z systemu handlu emisjami CO2

Linie lotnicze stanowią drugi, po producentach energii, największym sektorem w ETS. W 2008 roku, Unia Europejska zadecydowała, że do systemu handlu emisjami zostaną włączone operacje lotnicze wewnątrz ugrupowania oraz dotyczące samolotów przybywających spoza obszaru Wspólnoty. Zgodnie z dyrektywą:

*82% zezwoleń na emisje powodowane przez operacje lotnicze będzie wydawanych za darmo,
*15% zostanie wystawionych na aukcję,
*pozostałe 3% będzie stanowić specjalną rezerwę, przewidzianą do dystrybucji w późniejszym terminie dla szybko rozwijających się linii lotniczych oraz nowych przewoźników.

Stowarzyszenie chińskich przewoźników jest przeciwne rozszerzeniu unijnego systemu. Uważa, że może to jedynie wywołać konflikt handlowy.

Przewodniczący KE Jose Manuel Barroso podkreśla, że dyrektywa już weszła w życie i zacznie obowiązywać w pełnym zakresie od 1 stycznia. Europejskie prawo zawiera opcję, która pozwala na wyłącznie z systemu operacji lotniczych dotyczących lądowania maszyn z kraju spoza Unii, jeśli kraj ten wdrożył w życie „równoważne” instrumenty dla zmniejszenia zanieczyszczeń przez lotnictwo.

Unijna komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard twierdzi, że objęcie przemysłu lotniczego przez unijny system handlu emisjami jest działaniem niezbędnych do zapobiegania globalnemu ociepleniu. Byłoby niesprawiedliwe objąć tym systemem tylko europejskich przewoźników.

Źródło: gazetaprawna.pl