Aktualności | 2011-06-17
"Szklanka Mleka"

"Szklanka Mleka"

Wnioskodawcy (dostawcy, szkoły podstawowe, władze/organizacje działające w imieniu szkół) zainteresowani dostarczaniem mleka i jego przetworów dla uczniów szkół podstawowych, a następnie uzyskaniem dopłaty krajowej w roku szkolnym 2011/2012 powinni złożyć Wniosek o wydanie decyzji w sprawie przyznania limitu środków finansowych do 30 czerwca 2011 r. (decyduje data wpływu wniosku do właściwego miejscowo Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego).

Program „Szklanka Mleka” już siedem lat cieszy się niesłabnącą popularnością w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju. Program jest finansowany obecnie z trzech źródeł:

ze środków unijnych, które obejmują dostarczanie mleka i jego przetworów
do wszystkich rodzajów uprawnionych placówek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół wyższych) w roku szkolnym (tj. w okresie wrzesień - czerwiec),
ze środków krajowych (tzw. dopłata krajowa), które obejmują dostarczanie mleka i jego przetworów do szkół podstawowych w okresie październik - maj roku szkolnego przez 3 dni nauki szkolnej w tygodniu,
ze środków Funduszu Promocji Mleka, które obejmują dostarczanie mleka i jego przetworów do przedszkoli i gimnazjów w roku szkolnym (tj. w okresie wrzesień - czerwiec).

W latach szkolnych 2004/2005 – 2005/2006 Polska mieściła się w pierwszej dziesiątce krajów UE pod względem ilości mleka i przetworów mlecznych dostarczonych do placówek oświatowych w ramach programu. Od roku szkolnego 2007/2008 Polska jest liderem wśród krajów UE realizujących program „Szklanka Mleka”. Ilość mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do placówek oświatowych i kwota środków finansowych pozyskiwanych z UE przez Polskę jest większa niż w krajach starej Unii (takich jak: Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja i Finlandia), w których program jest realizowany od ponad 20 lat.

Mleko i przetwory mleczne w ramach programu spożywa ok. 2,4 mln dzieci z ok. 14,5 tys. placówek oświatowych. Każde dziecko uczęszczające do placówki oświatowej może otrzymać w każdy dzień nauki szkolnej objęty dopłatą - 0,25 litra mleka lub przetworu mlecznego (w ekwiwalencie mleka).

Szczegółowe informacje na www.arr.gov.pl (zakładka: „Szklanka mleka”) oraz w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego.