Aktualności | 2011-06-16
Program "Owoce w szkole"

Program "Owoce w szkole"

Polska uczestniczy w programie „Owoce w szkole” od momentu jego uruchomienia przez Komisję Europejską w roku szkolnym 2009/2010 i jest obecnie jednym z jego liderów. Program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. W mijającym roku szkolnym uczestniczyło w nim ok. 792 tys. dzieci (ok. 68% grupy docelowej wynoszącej 1 167 657 dzieci) z przeszło 8,6 tys. szkół podstawowych. Oznacza to, iż od rozpoczęcia programu, kiedy to w programie uczestniczyło około 300 tys. dzieci (ok. 28% grupy docelowej), liczba dzieci objętych programem wzrosła o przeszło 160%. W każdym z 10 wybranych tygodni I semestru, uczniowie otrzymywali po 3 porcje owoców i warzyw (łącznie 30 porcji), natomiast w każdym z 10 wybranych tygodni II semestru po 2 porcje owoców i warzyw (łącznie 20 porcji). W skład porcji owocowo-warzywnych, które otrzymywały dzieci wchodziły:

* jabłka, gruszki, truskawki,
* marchew, rzodkiewka, papryka słodka,
* soki owocowe, soki warzywne lub owocowo-warzywne.

Obecnie trwają przygotowania do realizacji programu „Owoce w szkole” w kolejnym roku szkolnym 2011/2012. Polska otrzymała na jego realizację z budżetu UE ok. 9,2 mln EUR, co stanowi czwartą, co do wielkości kwotę po takich krajach jak: Włochy, Niemcy i Francja. Łączny budżet programu w Polsce, w połączeniu ze współfinansowaniem z budżetu krajowego wyniesie ok. 12,3 mln EUR.

Źródło: ARR