Aktualności | 2011-06-15
Surowsze kary za niszczenie środowiska

Surowsze kary za niszczenie środowiska

Zanim jednak dojdzie do ukarania za taki czyn, trzeba będzie wykazać, że sprawca działał w warunkach czy w sposób, które miały wpływ na właściwy stan ochrony gatunku. Jeśli sprawca będzie działał nieumyślnie, grozi grzywna, ograniczenie wolności albo do dwóch lat pozbawienia wolności..

W nowym kodeksie karnym przewidziano też bardzo surowe kary. Najwyższe (do 12 lat pozbawienia wolności) grożą tym, którzy doprowadzą do śmierci człowieka, zanieczyszczając wodę, ziemię i powietrze szkodliwymi substancjami.

Dwa lata krócej (do dziesięciu lat pozbawienia wolności) grozi z kolei wszystkim, którzy, lekceważąc środowisko, narażą człowieka na ciężką chorobę lub uszczerbek na zdrowiu.

Na pięć lat więzienia muszą być przygotowani ci, którzy wyrabiają, przetwarzają, transportują i składują materiały jądrowe w warunkach zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka. Identyczna kara wchodzi w rachubę, kiedy przestępstwo spowoduje istotne pogorszenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi albo doprowadzi do zniszczeń w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Sankcje karne mają sprawić, że prawo ochrony środowiska będzie skuteczniejsze. Zdaniem Ministerstwa Środowiska mają one większe oddziaływanie niż sankcje administracyjne lub odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku.

Podstawa prawna:
- nowela kodeksu karnego z 25 marca 2011 r. (DzU nr 94, poz. 549)

Źródło: Rzeczpospolita