Aktualności | 2011-06-14
Ceny zbóż podstawowych są obecnie ponad dwukrotnie wyższe niż przed rokiem

Ceny zbóż podstawowych są obecnie ponad dwukrotnie wyższe niż  przed rokiem

Za żyto konsumpcyjne przeciętnie płacono 825 zł/t wobec 824 zł/t tydzień wcześniej. Ziarno to było o 3 proc. droższe niż przed miesiącem.

Cena jęczmienia paszowego w krajowym skupie wynosiła 802 zł/t. Była ona o niecały 1 proc. wyższa niż w poprzednim tygodniu i miesiąc wcześniej. Za kukurydzę, podobnie jak tydzień wcześniej, płacono 976 zł/t. Ziarno to było o 3 proc. droższe niż przed miesiącem.

W odniesieniu do notowań sprzed roku ceny zbóż podstawowych były ponad dwukrotnie wyższe, a kukurydzy o 77 proc. wyższe.

(Portal Spożywczy)