Aktualności | 2011-06-13
Nowa jakość pracy służby bhp

Nowa jakość pracy służby bhp

Lista wykładów:

– Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – Bartłomiej Hellstein, Wydział Przyznawania Emerytur i Rent, oddział ZUS w Krakowie,
– Postępowanie powypadkowe i wymagania związane z dokumentacją powypadkową – Andrzej Nowak, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej w dziedzinie bhp, biegły sądowy z zakresu bhp, wiceprezes zarządu głównego OSPSBHP,
– Emerytury pomostowe, wcześniejsze emerytury – Katarzyna Kowalczyk, naczelnik Wydziału Kapitału Początkowego oraz Emerytur i Systemu Zreformowanego, oddział ZUS w Krakowie,
– Zatrudnianie osób niepełnosprawnych – Alina Wojtowicz-Pomierna, wicedyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych,
– Analiza i ocena ryzyka na stanowiskach pracy osób niepełnosprawnych – dr Zbigniew Jóźwiak, Instytut Medycyny Pracy,
– Dostosowanie stanowiska pracy do niepełnosprawności – dr Aleksandra Polak-Sopińska, Politechnika Łódzka,
– Opieka profilaktyczna nad pracownikami, w tym niepełnosprawnymi – dr Teresa Łączkowska, wicedyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie,
– Ocena ryzyka pracy na konkretnym stanowisku – studium przypadku – dr Adam Słomka, autor licznych publikacji i znawca problematyki oceny ryzyka,
– Organizacja procesu budowlanego zgodnie z wymaganiami przepisów bhp – w świetle kontroli PIP – Mirosława Kamińska, Departament Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy,
– Koordynacja bhp na budowie a współpraca z podwykonawcami – Wiesław Poprawa, specjalista ds. bhp w firmie SKANSKA,
– Maszyny i urządzenia wykorzystywane na budowie, podlegające dozorowi technicznemu – Robert Chudzik, wicedyrektor Zespołu Koordynacji Inspekcji w Urzędzie Dozoru Technicznego,
– Dyskusja panelowa „Współpraca służby bhp ze służbą medycyny pracy – prowadzi dr T. Łączkowska.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
http://www.atest.com.pl/index.php?class=kon.