Aktualności | 2011-06-10
Handel emisjami - Senat przyjął ustawę

Handel emisjami - Senat przyjął ustawę

Ustawa o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych dotyczy:

zakwalifikowania instalacji do objęcia systemem,
włączenia do systemu operacji lotniczych wykonywanych przez operatora statku powietrznego,
zasad rozporządzania uprawnieniami do emisji,
zasad zdobywania uprawnień do emisji w drodze aukcji
stworzenia efektywnego systemu sankcji zabezpieczających wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy.

Nowa regulacja dokonuje również transpozycji prawa Unii Europejskiej. Rozwiązania odnoszą się zarówno do obecnego okresu rozliczeniowego, tj. 2008–2012, jak i kolejnych ośmioletnich okresów rozliczeniowych, które rozpoczną się od 1 stycznia 2013 r.

26 maja 2011 r. ustawa została przyjęta przez Senat bez poprawek. Czeka teraz na podpis Prezydenta RP.

Źródło: www.mos.gov.pl/www.senat.gov.pl