Aktualności | 2011-06-09
Włókiennicy roku

Włókiennicy roku

O tym właśnie wspomniał prezes Stowarzyszenia Włókienników Polskich profesor Witold Łuczyński, otwierając 17 maja br. coroczną uroczystość wręczenia tytułów Włókiennika Roku. Kapituła ds. Wyróżnień i Odznaczeń pod przewodnictwem profesora Janusza Szoslanda nadała tytuły Włókiennika Roku 2010 wybitnym przedstawicielom przemysłu. Otrzymali ją: magister inżynier Krzysztof Dędek i doktor inżynier Jacek Krzyżanowski.

Krzysztof Dędek jest prezesem Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego. Maskpol SA. Firma może się pochwalić wybitnymi osiągnięciami w produkcji wyrobów włókienniczych służących ochronie zdrowia i życia służb mundurowych. Promuje także polskie, specjalistyczne włókiennictwo na wielu krajowych i zagranicznych wystawach przemysłu obronnego.

Natomiast przedsiębiorstwo „Filter Service” prowadzone przez Jacka Krzyżanowskiego produkuje materiały filtracyjne oraz indywidualne środki ochrony układu oddechowego. Firma od lat wdraża także nowatorską produkcję włóknin metodą rozdmuchu stopniowego polimeru przy zastosowaniu techniki pneumotermicznej.