Aktualności | 2011-06-08
ONZ skontrolowało Polskę

ONZ skontrolowało Polskę

Premier Donald Tusk zapowiedział wybudowanie dwóch elektrowni jądrowych o mocy 3000 MW każda. Pierwszy blok miałby ruszyć w 2020 r. Inwestorem ma być Polska Grupa Energetyczna, która planuje, że w obu siłowniach wykorzystano by taką samą technologię. Koszty budowy tych elektrowni oraz towarzyszących im inwestycji w rynek energii rząd szacuje na 100 mld zł.

W połowie 2011 r. ma zostać oficjalnie rozpisany przetarg na dostawcę technologii do pierwszej elektrowni. Spółka informowała już wcześniej, że wybór ten będzie wiążący również dla kolejnej planowanej siłowni. Przetarg ma zostać rozstrzygnięty do końca 2013 r. Zgodnie z planami, budowa miałaby ruszyć z początkiem 2016 r. Zainteresowanie startem w przetargu wyrażają trzy firmy: kontrolowany przez państwo francuski koncern Areva oraz koncerny Westinghouse i GE-Hitachi. W ocenie eksperta ONZ Polska dokonała znaczących postępów w zakresie ochrony ludzi przed negatywnym wpływem niebezpiecznych środków chemicznych i odpadów toksycznych na korzystanie w praktyce z praw człowieka. Powinna jednak zostać uproszczona struktura instytucji zajmujących się substancjami chemicznymi i toksycznymi w naszym kraju oraz agencji odpowiadających za kontrolę przestrzegania przepisów.

Polski system gospodarki odpadami, który w tej chwili funkcjonuje, wymaga znaczącej poprawy. Georgescu zna prowadzone obecnie w parlamencie prace nad zmianą ustawy o gospodarce odpadami i oczekuje jej szybkiego przyjęcia. Wezwał Polskę również do przyjęcia ustawy regulującej szczegółowo sposób postępowania z odpadami medycznymi z osobnymi regulacjami dla odpadów zakaźnych, chemicznych i radioaktywnych.

Dla zapewnienia przestrzegania praw człowieka, konieczne jest też zapewnienie obywatelom dostępu do informacji o niebezpiecznych substancjach chemicznych i odpadach toksycznych. Według eksperta jest on obecnie utrudniony dla osób bez dostępu do internetu, osób starszych i mieszkańców obszarów wiejskich.

Georgescu nie dotarł do żadnej polskiej organizacji pozarządowej, która zajmowałaby się prawami człowieka i środowiskiem oraz zasadami polityki w zakresie substancji chemicznych i zarządzania odpadami. Wezwał władze do przeznaczenia dodatkowych funduszy na organizacje pozarządowe, co zagwarantowuje wzmocnienie kontroli działań rządu i umożliwi udział społeczeństwa w działaniach organów władzy publicznej.

Źródło: PAP/gazetaprawna.pl