Aktualności | 2011-06-07
Nie płać dwukrotnie za odbiór odpadów

Nie płać  dwukrotnie za odbiór odpadów

Obecnie właściciel posesji, za odbiór odpadów, płaci wybranej przez siebie firmie. Po wejściu w życie nowych regulacji, to gminom trzeba będzie za to płacić, a odbiorem odpadów zajmie się wybrana w przetargu firma bądź miejscowy zakład komunalny.

Należy jednak pamiętać, że przejęcie przez gminy odpowiedzialności za odpady, nie spowoduje automatycznego wygaśnięcia umowy z firmą dotychczas odbierającą odpady. Aby nie płacić dwukrotnie tej samej opłaty, trzeba odpowiednio wcześnie wypowiedzieć umowę.

Zgodnie z projektem ustawy właściciel nieruchomości, który w dniu wejścia w życie nowych przepisów ma podpisaną umowę z odbierającym odpady, może jeszcze przez 18 miesięcy nie płacić gminie.

Umowa z firmami podpisywane są na różnych zasadach. Niektóre zawierane są na określony czas, np. pół roku czy rok. Należy tak ustalić termin, aby umowa sama zdążyła wygasnąć. Inne zapisy określają, że umowa może być rozwiązana z miesięcznym, trzymiesięcznym, a nawet półrocznym wypowiedzeniem. Właściciele nieruchomości muszą zadbać o to, aby w odpowiednim momencie złożyć wypowiedzenie. ,p> Niektóre umowy nie zawierają stosownych klauzul dotyczących zasad wypowiedzenia. W takiej sytuacji należy zastosować się odpowiednio do przepisów kodeksu cywilnego dotyczącego umów-zleceń. Właściciele nieruchomości mają prawo wypowiedzieć taką umowę z ważnych powodów, m.in. ze względu na zmianę systemu gospodarowania odpadami w każdym czasie jej obowiązywania.

W przypadku umowy, w której nie został określony okres wypowiedzenia, rozwiązanie może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym.

Warto jest śledzić informacje dotyczące opłat za odbiór odpadów. Może okazać się, że gminy zaproponują korzystniejsze stawki niż przedsiębiorcy.

Źródło: rp.pl