Aktualności | 2011-06-07
Wodór paliwem przyszłości?

Wodór paliwem przyszłości?

- W grudniu 2010 r. uruchomiliśmy w Londynie stale działającą stację paliwa wodorowego Air Products. Nasza firma dostarczyła stację Londyńskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Miejskiej, które dzięki niej zaopatruje w wodór pięć autobusów napędzanych wodorem. Ponadto nasza stacja wodorowa typu Series 100 działa na Uniwersytecie w Coventry w Anglii, gdzie posłuży do zasilania w wodór pojazdów skonstruowanych przez firmę Microcab. Warto także wspomnieć, że bezzałogowy samolot Phantom Eye firmy Boeing działa wykorzystując infrastrukturę i paliwo wodorowe naszej firmy – dodaje Wieczorek.

Jak zaznacza widoczny jest także potencjał w wytwarzaniu energii odnawialnej z przetworzonych śmieci. - W 2013 roku nasza firma uruchomi w Tees Valley nową elektrownię o mocy 49 megawatów produkującą energię odnawialną z takich surowców. Energia zasili 50 000 domów w regionie północno-wschodniej Anglii. W elektrowni będzie także możliwa produkcja odnawialnego wodoru zasilającego ogniwa paliwowe, co ma wesprzeć rozwój i wykorzystywanie technologii wodorowej w tym regionie – dodaje nasz rozmówca.

Źródło:wnp.pl