Aktualności | 2011-06-03
Konsekwencje protestów lekarzy weterynarii

Konsekwencje protestów lekarzy weterynarii

W spotkaniu uczestniczyli szefowie wszystkich związków, organizacji i zrzeszeń branży mięsnej m.in. Związku Polskie Mięso, UPEMI, Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP, Polskiej Federacji Branży Mięsnej, Krajowej Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej oraz prezesi zakładów.

Producenci i zrzeszenia branży mięsnej są głęboko zaniepokojone rozporządzeniami, które są konsekwencją sporu lekarzy weterynarii i Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, które miały miejsce w grudniu 2010 r. i styczniu i lutym 2011 r.

Zdaniem posła Krzysztofa Borkowskiego i szefów wszystkich związków, organizacji i zrzeszeń branży mięsnej bardzo wysokie podwyżki za badanie mięsa dla lekarzy weterynarii, które obowiązują od 24 maja 2011 r. są nieuzasadnione. Takie działania spowodują, że bardzo niska marża na uboju zmniejszy się a poprzez to przedsiębiorcy obniżą ceny za żywiec lub ograniczą uboje i zwiększą import mięsa. W ostatnich latach (po akcesji z UE) pogłowie trzody chlewnej spadło z 21,5 mln do 14 mln sztuk obecnie nadal obserwuje się tendencję spadkową. W związku z powyższym nasuwają się pytania czy działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmierzają w dobrym kierunku? Czy przyczyni się to do poprawy warunków życia mieszkańców wsi, konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych, czy zakładów mięsnych? Dotychczas branża mięsna wytworzyła dodatni bilans w handlu zagranicznym. Obecnie Polska zajmuje czołowe miejsce w Europie w imporcie wieprzowiny. Branża mięsna jest bardzo zdeterminowana, wydane rozporządzenie MRiRW jest nie do przyjęcia, zdecydowanie sprzyja urzędnikom. Przedsiębiorcy z branży mięsnej i drobiarskiej zapowiadają, że gdy nie zmieni się sytuacja ogłoszą protest.