Aktualności | 2011-05-31
Infrastruktura Informacji Przestrzennej w drugim wydaniu

Infrastruktura Informacji Przestrzennej w drugim wydaniu

Geoportal to witryna internetowa zapewniająca dostęp do zasobów i usług związanych z danymi przestrzennymi, zwłaszcza usług przeglądania i wyszukiwania. Biorąc pod uwagę zakres obszarowy prezentowanych danych, można mówić o geoportalu na poziomie centaralnym – geoportal krajowy lub na poziomie regionalnym – geoportale powiatowe i geoportale miejskie/gminne.

Geoportal krajowy opiera się na pozyskiwaniu danych zarówno z serwerów centralnych, jak i lokalnych. Zawiera dane przestrzenne w kompetencji państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej – głównie informacje katastralne prezentowane na tle ortofotomapy i granic administracyjnych.

Geoportale na poziomie powiatowym prowadzone przez służbę geodezyjną, umożliwiają przede wszystkim udostępnianie danych przestrzennych, i to danych aktualnych. Wynika to z faktu, że udostępniane dane są gromadzone i przetwarzane na tym szczeblu, a ich prezentacja w geoportalu nie wymaga dodatkowej pracy. W wielu przypadkach geoportale te są wzbogacane przez inne dane przestrzenne wymienione w załączniku do ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz te informacje, które są niezbędne mieszkańcom.

Geoportale na poziomie miejskim najczęściej oprócz danych, za które odpowiada służba geodezyjna i kartograficzna, posiadają wiele dodatkowych warstw (grup) tematycznych, które wchodzą w skład SIP dla miasta.

GUGiK w marcu 2008 r. ogłosił konkurs na „Opracowanie koncepcji i rozwiązań technicznych (opracowanie systemów z wdrożeniem) w zakresie rozwoju Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” z podziałem na trzy typy koncepcji. GEOBID zdobył pierwsze miejsce w ramach koncepcji dla szczebla powiatowego, w wariancie zakładającym wykorzystanie funkcjonujących systemów zarządzania danymi.

Źródło: www.geoportal2.pl