Aktualności | 2011-05-30
"Rewolucja śmieciowa" przyjęta przez Sejm

"Rewolucja śmieciowa" przyjęta przez Sejm

Zgodnie z nową ustawą samorządy gmin będą musiały stworzyć regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Będą zobowiązane również do budowy i utrzymania instalacji recyklingu i utylizacji oraz do przeprowadzenia przetargów wyłaniających firmy, które zajmą się odbiorem odpadów od właścicieli.

Nowe przepisy nakładają na gminy obowiązek zredukowania ilość odpadów biodegradowalnych trafiających na składowiska do 50% w terminie do 16 lipca 2013 r., a do 2020 do 75% masy odpadów z 1995 r.

W ciągu 12 miesięcy, rady gmin będą zobowiązane podjąć uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podczas prac nad ustawą posłowie postulowali o wydłużenie okresu potrzebnego na wybudowanie przez gminy odpowiedniej infrastruktury (spalarni, kompostowni, sortowni) potrzebnej do spełnienia tych wymogów. Ostatecznie poprawki nie przyjęto.

Odrzucono również poprawkę umożliwiającą gminom kształtowanie stawek opłat za wywóz śmieci na podstawie powierzchni mieszkalnej nieruchomości. W ustawie nie będzie zapisu zobowiązującego gminy do organizowania trzech przetargów w celu wybrania firmy, która miałaby zająć się budową i eksploatacją regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zrezygnowano także z obowiązkowego podziału gmin powyżej 10 tys. mieszkańców na sektory, które miały być obsługiwane przez firmy odbierające odpady.

Ustawa musi jeszcze zostać przyjęta przez Senat i podpisana przez Prezydenta RP. Przewidywane wejście w życie ustawy planowane jest na styczeń 2012 r., z określonymi okresami przejściowymi dla poszczególnych rozwiązań.

Źródło: www.samorzad.pap.pl/www.mos.gov.pl