Aktualności | 2011-05-28
"Eurokody w praktyce" - nowy cykl w miesięczniku "Materiały Budowlane"

"Eurokody w praktyce" - nowy cykl w miesięczniku "Materiały Budowlane"

Struktura Eurokodów obejmuje kilka grup tematycznych, w których zawarte są poszczególne zestawy norm związanych z daną tematyką. Część Eurokodów ma charakter ogólny (EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji, EN 1991 Oddziaływanie na konstrukcje), co oznacza, że znajdziemy do nich odwołania w innych Eurokodach, a część dotyczy tematyki szczegółowej, związanej np. z rodzajem konstrukcji (EN 1992 Projektowanie konstrukcji z betonu, EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych, EN 1994 Projektowanie konstrukcji zespolonych, stalowo-betonowych, EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych, EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych, EN 1997 Projektowanie geotechniczne, EN 1998 Projektowanie sejsmiczne, EN 1999 Projektowanie konstrukcji aluminiowych).

Miesięcznik „Materiały Budowlane” od lat wspierający i promujący na swoich łamach najnowocześniejsze rozwiązania przydatne w pracy inżyniera budownictwa rozpoczął w majowym numerze cykl publikacji pod nazwą „Eurokody w praktyce”. Będzie je łatwo znaleźć w czasopiśmie, gdyż są drukowane na niebieskich stronach. Oprócz omówienia Eurokodów położymy przede wszystkim nacisk na praktyczny aspekt ich zastosowania. Tematyka związana z Eurokodami jest obszerna i skomplikowana, dlatego będziemy się starali prezentować ją w sposób zrozumiały i jak najbardziej praktyczny, gdyż głównym celem cyklu jest danie inżynierom budownictwa przyjaznego narzędzia, możliwego do wykorzystania w codziennej pracy zawodowej.