Aktualności | 2011-05-28
Polski "Karp zatorski" zarejestrowany

Polski "Karp zatorski" zarejestrowany

Chronione oznaczenia geograficzne (ChOG), chronione nazwy pochodzenia (ChNP) i gwarantowane tradycyjne specjalności (GTS) stanowią główny element unijnej polityki jakości w rolnictwie, której celem jest zachęcanie do wytwarzania produktów wysokiej jakości oraz wspieranie rozwoju obszarów wiejskich. W przeciwieństwie do ChOG i ChNP, GTS nie odnosi się do pochodzenia produktu, ale podkreśla jego tradycyjny charakter (recepturę bądź sposób wytwarzania).

Trzy dopisane produkty dołączyły do listy ponad 1000 produktów chronionych w Unii Europejskiej ze względu na swoje pochodzenie lub tradycyjny charakter.

Więcej informacji o unijnej polityce jakości w rolnictwie i zarejestrowanych do tej pory tradycyjnych specjalnościach można uzyskać pod adresem:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_en.htm

źródło: Informacja prasowa