Aktualności | 2011-05-25
Nabór prac do II edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności rozpoczęty!

Nabór prac do II edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności rozpoczęty!

ekoinnowacje,
innowacje w sektorze usług,
popytowe podejście do tworzenia innowacji,
nowe podejście do zamówień publicznych.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie obronione między 30 czerwca 2009 a 10 lipca 2011 r. na ocenę minimum dobrą. Pracę może zgłosić jej autor bądź uczelnia –reprezentowana przez promotora pracy.

Informacje można uzyskać pod adresem e-mail: kip@parp.gov.pl oraz numerem telefonu: 22 339 45 21.

Laureatami I edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności zostali:

Michał Skałecki „Symulator kotła parowego z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych”
Magdalena Danowska „Nowe sztywne pianki poliuretanowe z surowców odnawialnych, modyfikowane nanonapełniaczami na bazie glinokrzemianów warstwowych”
Natalia Gnutek „Degradacja poli(kwasu mlekowego) oraz mieszanin na bazie termoplastycznej skrobi w wodzie morskiej”
Krzysztof Formela „Uszczelniacze butylowe na bazie recyklatu gumowego – alternatywna forma recyklingu materiałowego odpadów gumowych”