Aktualności | 2011-05-16
Wstępna ocena szkód mrozowych i przymrozkowych w uprawach sadowniczych

Wstępna ocena szkód mrozowych i przymrozkowych w uprawach sadowniczych

Szkody przymrozkowe

Pod koniec kwietnia i w pierwszych dniach maja istotnie spadły temperatury powietrza. Największe spadki do -6oC zanotowano w Wielkopolsce i na Kujawach. Przy takiej temperaturze ulęgają zniszczeniu prawie wszystkie kwiaty, a zwłaszcza zawiązki owoców, niezależnie od gatunku i odmiany. W trudnej sytuacji finansowej będą szczególnie większe gospodarstwa. Tym sadownikom należałoby udzielić pomocy, np. w postaci ulg podatkowych czy przedłużenia terminu spłaty zaciągniętych kredytów.

Także niskie temperatury były na zachodzie kraju, w okolicy Zielonej Góry, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. Tam temperatury wahały się od -2oC do -4oC, a miejscami do -6oC. Przy temperaturze około -3oC część kwiatów jabłoni czy zawiązków jest mocno uszkodzonych. Straty w zbiorach mogą być znaczące.

W pozostałych rejonach sadowniczych (grójeckie, sandomierskie, lubelskie i nowosądeckie) temperatury wahały się od -1oC do -2oC. Przy takiej temperaturze niewiele kwiatów jabłoni ulega uszkodzeniu. W tych największych rejonach sadowniczych, według stanu drzew na dzień 12 maja, można się spodziewać normalnego owocowania drzew jabłoni, grusz oraz czereśni i śliw. Niższe, niż w roku ubiegłym, mogą być zbiory truskawki, porzeczek, borówki wysokiej, agrestu i wiśni. Na razie nie stwierdzono większych szkód na krzewach maliny i aronii.

Na podstawie stanu roślin w dniu 12 maja nie można jeszcze określić wielkości spodziewanych zbiorów owoców. Taką ocenę zbiorów roślin jagodowych oraz wiśni, czereśni i śliwek mogę przedstawić pod koniec maja, a zbiorów jabłek i gruszek, najwcześniej w połowie czerwca. Wydaje się, że w 2011 roku zbiory jabłek i gruszek mogą być niższe niż w latach 2008 i 2009, a wyższe niż w 2010 roku. W tym roku ceny skupu i detaliczne jabłek mogą być wyższe niż w latach 2008 i 2009, a niższe niż w roku 2010.

Jest bardzo prawdopodobne, że istotnie mniej może być owoców przemysłowych, w tym jabłek, gdyż słabo bądź wcale nie kwitnie wiele starych jabłoni, u których w zeszłym roku liście były silnie porażone przez parch jabłoni.

Z uzyskanych informacji od ekspertów z zachodniej Europy wynika, że od północy Niemiec do krajów południowej Europy obficie kwitły drzewa jabłoni. Istotne szkody przymrozkowe stwierdza się tylko w sadach niemieckich w pasie od Kolonii do Frankfurtu n. Menem. W zachodniej Europie mogą być co najmniej normalne zbiory jabłek. Znaczące szkody są we wschodniej części Węgier. W związku z tym, i ewentualnie niższymi zbiorami jabłek w Polsce, radzę sadownikom, aby dobrze zadbali o jabłka wysokiej jakości, gdyż tylko takie gwarantują wysoką opłacalność produkcji.

Źródło: Prof. dr hab. Eberhard Makosz