Aktualności | 2011-05-16
Wielkie inwestycje w Stora Enso

Wielkie inwestycje w Stora Enso

Główne uroczystości odbywały się w Ostrołęckim Centrum Kultury, a wcześniej na terenie zakładu miało miejsce uroczystość przecięcia wstęgi i wmurowania kamienia węgielnego.

W procesie budowy wysoko zautomatyzowanej elektrociepłowni zastosowano najnowocześniejsze technologie chroniące środowisko naturalne w zakresie powietrza, hałasu, wody itp. Spełnia europejskie wymagania BAT.

Nowa maszyna do produkcji papierów makulaturowych na tekturę falistą nie tylko poszerzy ofertę produktową, ale również poprawi ogólną strukturę kosztów zakładu.