Aktualności | 2011-05-12
Hoop Polska w programie "Trzymaj Formę!"

Hoop Polska w programie "Trzymaj Formę!"

Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

Program pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekty winny służyć promocji aktywności fizycznej, uczyć prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

Grupa Kofola we współpracy z producentami żywności oraz lokalnymi Izbami Producentów Żywności w Czechach i na Słowacji, realizuje projekt „Hravi zij zdrove” - podobny program, skierowany do tej samej grupy wiekowej dzieci.

Źródło: Hoop Polska Sp. z o.o