Aktualności | 2011-05-11
11 maja - "Dzień bez Śmiecenia"

11 maja - "Dzień bez Śmiecenia"

Każdego roku wytarzamy w Polsce ponad 13 mln ton odpadów, z czego ¼ to odpady opakowaniowe, które poddane odzyskowi i recyklingowi, mogą stać się znów użyteczne. Według najnowszych badań Eurostatu statystyczny Polak segreguje niewiele ponad 10 kg odpadów, podczas gdy np. Niemiec kilka razy więcej.

„Przez 10 lat 9 milionów ton odpadów opakowaniowych nie trafiło na dzikie wysypiska, czy składowiska ale poddanych zostało recyklingowi – informuje Piotr Szajrych Prezes Zarządu Rekopol Organizacja Odzysku S.A”1 organizatora konferencji – „Czy to dużo, czy mało? Czy obecnie funkcjonujący, najtańszy systemu w Europie wymaga rozwoju, a jeżeli tak to w jakim kierunku? Odpowiedzi także i na te pytania mamy nadzieję usłyszeć podczas konferencji”.

11 maja to także „Dzień bez Śmiecenia” – ogólnopolska kampania promująca segregację odpadów „u źródła”. Świat nigdy nie będzie wolny od odpadów – one powstają kiedy konsumujemy, ale także pracujemy, czy wypoczywamy. „Najistotniejszym jest byśmy segregowali odpady „z głową” tj. w momencie ich powstawania i by czynił to każdy. Stąd tegoroczne hasło kampanii – „Segregować każdy może!”, przekonuje Michał Mikołajczyk z Rekopolu, koordynator kampanii. Zgodnie z 5-cio już letnią tradycją kampanii, nie zostaną wyprodukowane plakaty, czy ulotki a rozsyłana zostanie pocztą elektroniczną kartka e-mailowa, przekierowująca na kampanijną stronę
www.dzienbezsmiecenia.pl

Źródło: Rekopol