Aktualności | 2011-05-10
Od maja droższe tankowanie bez ulg

Od maja droższe tankowanie bez ulg

Najkorzystniejsze ulgi obejmowały B100 – diesel wyprodukowany z oleju. Jest on zwolniony z opłaty paliwowej, a akcyza wynosi tylko 1 gr za litr. Dystrybucja tego paliwa jest nieopłacalna, ale jednocześnie tylko dzięki B100 może się udać uzgodniona z UE realizacja obowiązku sprzedaży w tym roku 6,2 proc. biopaliw.

W ustawie budżetowej posłowie zgodzili się na przedłużenie ulg na B100. Rząd nie wystąpił jednak z odpowiednim wnioskiem do Brukseli, gdyż nie dysponuje oceną wpływu biopaliw na redukcję emisji CO2. Tymczasem zgodnie z unijną dyrektywą o promowaniu energii ze źródeł odnawialnych biopaliwa muszą spełniać kryteria zrównoważonego rozwoju: powodować określoną redukcję emisji CO2 i nie szkodzić naturze. – Tylko biopaliwa spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju będą mogły być zaliczone do narodowych celów wskaźnikowych i tylko z tytułu wprowadzenia ich na rynek będzie możliwość skorzystania z potencjalnych ulg podatkowych – przypomina Robert Gmyrek, dyrektor ds. biopaliw PKN Orlen.

Zdaniem ekspertów nie ma szansy, by w tym roku uzyskać zgodę Brukseli na ulgi w akcyzie na B100. Co więcej, Polsce grozi postępowanie przed europejskim trybunałem za to, że nie stosuje dyrektywy o odnawialnych źródłach energii.

– Z powodu braku powyższych uregulowań nasi potencjalni dostawcy są zobowiązani do przedłożenia oświadczenia, że oferowane przez nich biokomponenty spełniają kryteria zawarte w dyrektywach UE – mówi dyrektor Gmyrek.

Polscy producenci biopaliw sięgają po certyfikaty niemieckie, by móc je sprzedawać.

Źródło : Rzeczpospolita